Εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά σχολεία μέχρι 17 Απριλίου 2024, με ηλεκτρονική αίτηση.

Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω εισόδου στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.), Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Σ.Υ.Α.).
Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων είναι προσβάσιμη μέσω των συνδέσμων:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es
https://www.iep.edu.gr/services/pps/

Για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία το σχολικό έτος 2024-2025:
α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι από την Παρασκευή 29.3.2024 έως και την Τετάρτη 17.4.2024 και
β) η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίστηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.