Έκθεση αποτίμησης Ομίλου Αγιογραφίας 2022-2023

 Κατά το Σχολικό Έτος 2022-2023 λειτούργησε στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο- Γυμνάσιο Φλώρινας Όμιλος Αγιογραφίας, με τον τίτλο “Φως Χριστού φαίνει πάσι”.  Μετά την λήξη του σχολικού προγράμματος ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 -18.00. Υπήρξε καθολική συμμετοχή των μαθητών την συγκεκριμένη ημέρα, καθ’ όλο το σχολικό έτος και δεν υπήρξαν απώλειες. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν οι μαθητές…

Περισσότερα

Έκθεση αποτίμησης Ομίλου Βυζαντινής Μουσικής 2022-2023

Ο όμιλος της βυζαντινής μουσικής οργανώθηκε φέτος για να δώσει στα παιδιά, γνώσεις περί της θεωρίας και της πράξεως της βυζαντινής μουσικής. Τα μαθήματα χωρίστηκαν σε δίμηνες ενότητες σε ότι αφορά το περιεχόμενό τους. Κατα το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου παραδόθηκαν στα παιδιά η προθεωρια της βυζαντινής μουσικής, σχετικά με τους χαρακτήρες ποσότητος ποιότητος και…

Περισσότερα