Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε την Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το χχολικό έτος 2022-2023. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

Περισσότερα